Disclaimer

Lotgenoten, artsen, andere hulpverleners en vrijwilligers verwelkomen je vraag en doen hun best om je binnen een redelijke termijn antwoord te geven. 

 

Belangrijk: Op generlei wijze kunnen er rechten ontleend worden aan de informatie of adviezen die gegeven en gepubliceerd worden op deze site. Tevens aanvaarden of nemen wij in geen enkel opzicht aansprakelijkheid voor de gegeven en gepubliceerde informatie, ook niet als deze onjuist blijkt te zijn

 

Wat de bezoeker van deze site doet met de gegeven informatie of advies is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. De personen die informatie en advies geven aan anderen, zijn dan ook in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. 


Dit forum is geen vervanging voor een bezoek aan je medisch specialist! 


Heb je gezondheidsklachten of medische vragen, richt je dan altijd tot je behandelend arts. 

 

Dit forum is een openbaar toegankelijk forum!